Jiná odborná pracoviště

Klinická psychologie

TN Krč: Klinický a dětský klinický psycholog PhDr. Dana Krejčířová
e-mail: dana.krejcirova@ftn.cz
tel.: 261 083 436
Objednání a informace: Út a St (6:30 - 7:45)
Ordinační doba: Út - Čt (8:00 – 16:00)

TN Krč: Klinický a dětský klinický psycholog Mgr. Marcela Křížová
e-mail: marcela.krizova@ftn.cz
tel.: 261 083 431
Objednání a informace: Po - Pá (12:30 - 13:00) nebo (15:30 – 16:00)
Ordinační doba: Po - Pá (8:00 – 16:00)

TN Krč: Dětský psycholog Mgr. et Mgr. Alžběta Gilíková
e-mail: alzbeta.gilikova@ftn.cz
tel.: 261 083 277
Objednání a informace: Po - Pá (7:30 - 8:00) nebo (15:30 – 16:00)
Ordinační doba: Po - Pá (7:30 – 16:00)

Klinický psycholog Mgr. Miroslava Pešlová
Oldřichova 49
128 00 Praha 2
Tel.: +420 603 420 799
E-mail: mirkapesl@seznam.cz

Klinický psycholog PhDr. Božena Sulženková
Václavské náměstí 788/30
1100 Praha 1
Tel: 776 126 600

Klinický psycholog (12 psychologů)
Ženské domovy – 4. a 5. patro Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov
kontakt@psychoterapie-andel.cz
Tel: 608 178 543

Fakultní nemocnice v Motole – Neurologická klinika
Mgr. Markéta Hrušková, Mgr. Monika Betková
V Úvalu 84, Praha 5
Tel.: 224 436 864

Dětská psychiatrie

Ambulantní dětská psychiatrie, Thomayerova nemocnice Krč
tel: 261 083 425
MUDr. Jana Šplíchalová
tel.: 261 082 262, 261 083 208
 
MUDr. Mgr. Viktor Hartoš
Táborská 321/59, 14000 Praha, Nusle
Tel:+420 603 288 821
web: mamadu.cz

MUDr. Jan Klimpl
Stroupežnického 529/6
Poliklinika Smíchov, 2.patro
tel.: 605 808 038
mail: jan.klimpl@gmail.com
www.janklimpl.cz

Neurologie

MUDr. Dana Šišková
Vídeňská 800/5  14000 Praha, Krč   Thomayerova nemocnice
Tel:+420 261 083 886
E-mail dana.siskova@ftn.cz
 
MUDr. Bohumil Gloser
Ambulance dětské neurologie, rehabilitace a EEG
Vodnická 531/44
149 00 Praha 4 - Újezd
tel: 272 918 291
email: bohumil.gloser@tiscali.cz
 
MUDr. Kateřina Paděrová
Ambulance dětské neurologie
INEP - Institut neuropsychiatrické péče
Křižíkova 264/22
186 00 Praha 8
Tel: 223 001 966
 
MUDr. Maria Loníková
Ambulance dětské neurologie
Poliklinika Modřany
Soukalova 3, Praha 4
tel: 241 047 318, 241 761 136
email: lonikova@poliklinikamodrany.cz
 
MUDr. Jana Haberlová Ph.D.
MUDr. Martina Novotná
MUDr. Jana Dobešová

Medicína Plus - ambulance dětské neurologie a rehabilitace
Lékařský dům Na Bojišti
Na Bojišti 1950/2, 120 00 Praha 2
Tel.284 812 518

Krizové linky

Linka bezpečí pro děti
Tel.: 116 111 (nonstop)
Chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ (každý den 9:00-13:00 a 15:00-19:00)
Email: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do 3 pracovních dnů)

Linka první psychické pomoci pro dospělé
Tel.:116 123 (nonstop)
Chat:https://www.chat-pomoc.cz/secured-chat/

Rodičovská linka
Tel.:606 021 021 (po-čt 13:00-21:00 ; pá 9:00-17:00)
Chat: https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
https://www.rodicovskalinka.cz/

Manželské a rodinné poradenství

Středisko výchovné péče Modřany
Rakovského 3138
tel. 241 772 127

Certifikovaní rodinní terapeuti
http://www.soft-zs.cz/akreditace/terapeuti

Prevence rizikového chování

Koordinátor školské prevence MHMP odď. prevence
Mgr. Jana Havlíková
Charvátova 9/145
tel: 236 004 168

Protidrogový koordinátor MČ P12
Marie Vašáková
Čechtická 758/6
tel: 602 666 027

Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1
www.prevence-praha.cz

OSPOD MČ P12
https://www.praha12.cz/oddeleni-pece-o-rodinu-a-deti/os-1054
www.praha12.cz/oddeleni-pece-o-rodinu-a-deti/os-1054

Kurátoři MČ P12
https://www.praha12.cz/kuratori-pro-deti-a-mladez/d-4630/

Středisko výchovné péče Modřany
Rakovského 3138
tel. 241 772 127

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4
Na Dlouhé mezi 19
duasvp.cz

Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
Tel.: 277 007 280 (8:00 - 16:00)
https://www.proximasociale.cz/

Drop In - Centrum primární prevence - Praha 12
Těšíkova 986/4 Tel: 734 158 220 Email: cppdropin@gmail.com

Logopedie

Klinická logopedie PaedDr. Věra Kopicová
Zdislavická 720 142 Praha 4 (u autobusové stanice Cílkova - aut. č 197, 189)
Tel:(+420) 778 080 861 ,  778 080 862 , 778 080 863
E-mail: verakopicova@seznam.cz

Klinická logopedie Mgr. Štěpánka Philippová
Komořanská 955/61, Praha 4
Tel.: +420 774 361 098

Logopedie Modřany Mgr. Kristina Horníková
Soukalova 3355/3, Praha 12
Tel.: 722 923 210

Klinická logopedie PaedDr. Eva Tomanová
Křesomyslova 8, Praha 4
Tel.: +420 608 330 213

Logopedie Anděl
Mgr. Veronika Kotinská, PhDr. Markéta Pavlíková
Ostrovského 253/3, Praha 5
Tel.: 735 123 348

Klinická logopedie
Lékařský dům Na Bojišti
Na Bojišti 1950/2, 120 00 Praha 2
Tel: 222 514 740
logopedie@medicinaplus.cz


Poradenství Kopretina
Budějovická 4, Jesenice u Prahy
Tel: 607 903 701
info@poradenstvi-kopretina.cz

Speciálně-pedagogická péče

Mgr. Monika Schenková
Zelený pruh 1294/52, Praha 4
tel.: 739 302 406
www.psycholog-schenkova.cz

PaedDr. Renáta Wolfová
tel: 734 719 224
www.specped.eu

Mgr. Hana Otevřelová
Rodinné centrum Pilné včelky
Pacajevova 30, Praha 4
tel: 736 754 416
mail: hana.otevrelova@seznam.cz

Mgr. Světlana Drábová
Okružní 520, Týnec nad Sázavou
Mob.: +420 603 147 161
Mail: s.drabova@prodys.cz
Web: www.prodys.cz


Ing. Zdeňka Vlasáková
Mezivrší 27, Praha 4 - Braník
Tel: 244 460 076
Mob.: 604 466 892
mail: vlasakova.z@seznam.cz
Web: www.problemdite.cz

 

Speciálně pedagogická centra

SPC Aloyse Klara (pro děti s vadami řeči, zraku a dalšími SVP)
Horáčkova 1095/1, Praha 4
Tel.: 241 731 406 , 604 563 786
https://aklar.cz/

SCP pro děti a mládež (vady řeči)
Jivenská 7, Praha 4
Tel.: 222 518 280
E-mail: spcvadyreci@seznam.cz
https://alternativnikomunikace.cz/

SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování
Na Zlíchově 6, Praha 5
Tel.: 226 519 669 , 602 271 166
E-mail: spcspuch@volny.cz

SPC Hurbanova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vč. vad řeči (soukromé)
Tel.: 734 258 280
E-mail: spc@dic-saop.cz
http://www.dic-saop.cz/specialne-pedagogicke-centrum-poradna/nabidka-sluzeb/

SPC pro poruchy autistického spektra
Chotouňská 474, Praha 10 Malešice
Tel.: 274 772 945
E-mail: spcchotounska@volny.cz
https://www.chotounska.cz/sppg-centrum.html

SPC Vertikála (poruchy autistického spektra)
Rooseveltova 8, Praha 6
Tel.: 724 219 335
E-mail: spcvertikala@seznam.cz
http://www.skolaroos.cz/spcospc.html

SPC pro sluchová postižení
Ječná 27, Praha 2
Tel.:224 942 153
http://www.jecna27.cz/cz/specialne-pedagogicke-centrum

SPC pro zraková postižení
Náměstí Míru 19, Praha 2
Tel.:224 252 771
Email: spc@skolazrak.cz
https://www.skolazrak.cz/mobil/index.php?type=Post&id=433