Metodik prevence

Poskytování služeb pro oblast regionu Prahy 11 a Prahy 12 - pomoc a podpora školským zařízením, rodičům , žákům, studentům v oblasti předcházení rizikovému chování, při řešení rizikového chování, metodická podpora školních metodiků prevence.

- Pomoc při řešení obtíží v třídních kolektivech
- Možnost při řešení šikany a kyberšikany na školách
- Sociometrické zmapování klimatu ve třídě s následnou konzultací.
- Řešení individuálních problémů žáků ve třídě.
- Individuální a skupinové konzultace pro zákonné zástupce dětí.
- Spoluúčast na třídních schůzkách.
- Videotrénink interakcí ve třídním kolektivu / zmapování reálných situací a sociálních vazeb mezi žáky, učiteli/.
- Informační servis pro školní preventivní týmy, vyhledávání aktualit ze společnosti i předávání užitečných kontaktů.
- Nabídka; poskytování informací o možnostech vzdělávání pro pedagogy - ŠMP a školní psychology.
- Nabídka podpory: Supervizní a intervizní skupiny pro ŠMP, pedagogické pracovníky a školní psychology skupinovou i individuální formou.
- Konzultace pro školní metodiky prevence, společná setkávání se ŠMP