Jak se do poradny objednat

  Požádat o odbornou pomoc při řešení obtíží svého dítěte mohou zákonní zástupci. O poskytnutí služby může požádat i zletilý. Není potřeba žádného doporučení. Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. V poradně jsou služby zajišťovány objednávkovým systémem. Možnost objednání je formou telefonickou (telef. čísla v sekci Kontakty) či přes mailovou adresu na jednotlivé pracovnice (oddíl Kontakty).
K návštěvě poradny může dát podnět i škola po předchozím projednání s rodiči a s jejich souhlasem.

Pro objednání do poradny můžete využít také náš online formulář

Potřebujete konzultovat?
Tento formulář můžete využít v době mimořádných opatření i jako žádost o konzultaci s odborníkem. Do požadavků napište heslo KONZULTACE a pokračujte se svým dotazem a následně požadovanými informacemi.
Dotyčný pracovník se Vám ozve, jakmile to bude možné.


  Veškeré údaje, které při návštěvě poradny sdělíte, jsou všemi pracovníky poradny považovány za přísně důvěrné. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu nikomu poskytnuty.