Doporučená literatura

Knihy

Hyperaktivní a nepozorné dítě
Podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele
Autor: Miroslava Altmanová
Nakladatelství: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010

Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: Grada, 2004

Po dobrém nebo po zlém?
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2006

Krizové situace v rodině očima dítěte
Autor: Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych
Nakladatelství: Grada, 2002

Co, kdy a jak ve výchově dětí
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Co děti nejvíc potřebují
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2007

Ze zkušeností dětského psychologa
Autor: Václav Mertin
Nakladatelství: Scientia, 2004

Poruchy učení
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Autor: Olga Zelinková
Nakladatelství: PORTÁL, 2004

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a poruchou pozornosti?
Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
Nakladatelství: D&H, 2015

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a SŠ
Autor: Zdena Michalová
materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií
Nakladatelství: Tobiáš, 2004

Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ
Autor: Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D&H, 2001

Dyslexie
Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
Nakladatelství: D&H, 2004

Jak být dobrým rodičem - Krůpěje výchovných moudrostí
Autor: Jiřina Prekopová
Nakladatelství: Grada, 2001

Děti s odkladem školní docházky
Autor: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D&H, 1997

Čáry máry I.-IV.
Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky
Autor: Zdena Michalová
Nakladatelství: Portál 2002

Šimonovy pracovní listy 1-10
Soubor pracovních listů pro rozvoj různých dovedností pro předškolní děti.
Autor: Markéta Mlčochová
Nakladatelství: PORTÁL, 1999

Jak řešit problémy dětí se školou
Autor: M.Martin, C.Waltmanová-Greenwoodová
Nakladatelství: PORTÁL, 1997

Pro jaké povolání se hodím?
Autor: Antonín Mezera
Nakladatelství: COMPUTER PRESS, 2002

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Autor: Věra Pokorná
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Čítanka pro dyslektiky I.-IV.
Autor: Hana Treuová
Nakladatelství: TOBIÁŠ, 1997

Brožury

Informace o gymnáziích v Praze a okolí
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 1. díl (SOŠ)
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 2. díl (SOU)

tyto brožury lze zakoupit:

  • Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Ohradní 20, Praha 4 (po - čt 9 - 16.30 hod., pá 9 - 15 hod.)
  • Knihkupectví Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
  • Centrum učebnic, Ostrovní 30, Praha 1
  • LUXOR, Václavské nám., Praha 1
  • PORTÁL - Knihkupectví, Jindřišská 30, Praha 1
  • Prodejna učebnic, Korunní 87, Praha 3
  • Knihkupectví PROSPEKTRUM, Nákupní centrum HSP, Budějovické náměstí, Praha 4
  • Nový Smíchov Anděl, Praha 5
  • Knihkupectví učebnic Metro - Dejvická, vestibul stanice metra, Praha 6